B01Ba chỉ Bò Mỹ cuộn Sốt (150 gr)
B02Ba chỉ Bò Mỹ cuộn nấm kim châm (150 gr)
B03Gầu bò Mỹ Sốt Sốt (150 gr)
B04Gầu bò Mỹ cuộn nấm kim châm (150 gr)
B05Thịt nạc bò ướp gia vị (150 gr)
B06Thịt nạc vai bò ướp gia vị (150 gr)