K01Cánh gà Sốt Nấm Bào ngư (200 gr)
K02Đùi gà ướp Sốt Nấm Bào ngư (200 gr)