S01Tôm sú Muối tiêu xanh (200 gr)
S02Tôm ướp Sốt Tesa cay (200 gr)
S03Mực lá Vịnh Vân Phong thượng hạng Muối tiêu xanh (nguyên con, khoảng 450 gr)
S04Mực lá Vịnh Vân Phong thượng hạng Sốt Tesa cay (nguyên con, khoảng 450 gr)
S05Mực ống Vịnh Vân Phong Muối tiêu xanh (200 gr)
S06Mực ống Vịnh Vân Phong Sốt Tesa cay (200 gr)
S07Bạch tuột Muối ớt xanh (200 gr)
S08Bạch tuột Sốt Tesa cay (200 gr)
S09Phi lê cá Bớp Vịnh Vân Phong Muối ớt xanh (250 gr)
S10Phi lê cá Bớp Sốt Tesa cay (250 gr)
S11Hàu sữa Vịnh Vân Phong đút lò phô mai tràn (6 con)
S12Hàu sữa Vịnh Vân Phong Nướng Rượu vang, Sốt Hành (6 con)
S13Combo 3 loại hải sản (Tôm sú, Mực ống, Hàu sữa)
S14Combo 5 loại hải sản (Tôm sú, Mực ống, Bạch tuột, Hàu sữa, Cá bớp)